Đại học Công Nghệ Đông Á

THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

LỚP ĐÃ KHAI GIẢNG. ĐỀ NGHỊ THÍ SINH CÓ NHU CẦU ĐI HỌC CẦN TƯ VẤN GỌI ĐIỆN THOẠI TRỰC TIẾP CHO CÁC HOTLINE SAU:

- SĐT: 094.226.1666 - THẦY SƠN
- SĐT: 09.181.27186 - THẦY MINH
- SĐT: 096.456.1666 - CÔ NHUNG
- SĐT: 0919.22.07.11 - CÔ THỦY TIÊN

HOẶC ĐĂNG KÝ QUA NHẮN TIN THEO CÚ PHÁP: HỌ TÊN + TRƯỜNG + NGÀNH GỬI 09.181.27186

HOẶC THÍ SINH ĐẾN TRỰC TIẾP TRUNG TÂM TUYỂN SINH TẠI P101, SỐ 10 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỐT HƠN.

Comments